Laboratoř

Průkazní zkoušky

Naše laboratoř provádí průkazní zkoušky betonu a stanovení receptur pro betonárny, a to v souladu s normami ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404 a TKP kap. 18. 

Pro průkazní zkoušky sanačních hmot můžeme provést většinu zkoušek u sanačních hmot předepsaných normou ČSN EN 1504-3 a návazných požadavků dle TKP kap. 31.

Dále provádíme doplňující zkoušky pro schválení izolačních systémů na mostech (ISM) pro schválení na Ministerstvu dopravy ČR, respektive ŘSD ČR a SŽ. 

Mimoto vyhotovujeme průkazní zkoušky drenážního polymerbetonu dle TKP kap. 18. Rovněž vyhotovujeme průkazní zkoušky polymermalty určené pro uložení mostních ložisek a mostního příslušenství (svodidla, zábradlí).

Zkoušky stavebních materiálů a hmot, zemin, kameniva a sypanin

Provádíme velké množství zkoušek stavebních materiálů a hmot, zemin, kameniva a sypanin. Níže uvádíme přehled základních zkoušek. Pro dotaz na konkrétní zkoušku i její cenu se na nás neváhejte obrátit.

Mimo běžné laboratorní práce provádíme rovněž diagnostické průzkumy, posudky a rozhodčí zkoušky. Aktivně spolupracuje na tvorbě a aktualizaci normativních a rezortních předpisů.

Beton

Konstrukce

Izolace

Injektážní malta

MAlty

Zeminy a sypaniny

Kamenivo