Diagnostika staveb

Provádíme diagnostické a stavebně-technické průzkumy stavebních konstrukcí – mosty, inženýrské konstrukce, pozemní stavby, památkově chráněné objekty, podzemní stavby, vodohospodářské stavby atd.

Disponujeme velkou škálou vybavení pro provádění nedestruktivních i destruktivních měření, zařízení pro odběr vzorků a jejich zkoušek a analýz. Zaměřujeme se mimo jiné i na korozi stavebních materiálů, kde kromě vlastních kapacit spolupracujeme s předními odborníky z výzkumných pracovišť při technických univerzitách a akademii věd.

Naši zaměstnanci mají dlouholeté zkušenosti a jsou autorizovanými inženýry ČKAIT v oboru Zkoušení a diagnostika staveb a drží oprávnění Ministerstva dopravy ČR pro Diagnostický průzkum silničních objektů.

Spolupracujeme s našimi partnery z oboru statiky, geotechniky a geologie, z geodézie a s mostními prohlídkáři. Jsme tak připraveni nabídnou široké spektrum služeb.

Kontakt pro diagnostiku staveb:

Ing. Jan Horský

+420 603 540 690
horsky@horsky.cz