Horský s.r.o.

akreditovaná stavební laboratoř
diagnostika staveb

Laboratoř vznikla v roce 1992 jako vývojová laboratoř pro sanační hmoty. Hmoty vyvinuté v naší laboratoři se úspěšně vyrábějí a patří k nejlepším na našem trhu. Po ukončení vývoje bylo nutno provádět aplikační servis, tzn. diagnostiku staveb, stanovení možnosti použití různých hmot a s tím související zkoušky betonu.

V roce 1997 byla laboratoř transformována na společnost s ručením omezeným. V roce 2000 naše laboratoř byla akreditována Českým institutem pro akreditaci pod číslem 1207.

V současné době i nadále pracujeme jak na vývoji stavební chemie, tak provádíme aplikační servis při sanaci betonových konstrukcí. Současně zajišťujeme všechny potřebné zkoušky k této činnosti a zkoušky potřebné pro kontrolní činnost během výstavby i pro průběžnou kontrolu kvality výrobků. Dále provádíme průkazní zkoušky betonu a stavebních hmot.

Zkušebnictví provádíme v naší laboratoři a in situ. Našimi zákazníky jsou prováděcí firmy, investoři (zejména státní správa), výrobci stavebních hmot a výrobků.

Mimo běžné laboratorní práce provádíme rovněž diagnostické průzkumy, posudky a rozhodčí zkoušky. Aktivně spolupracuje na tvorbě a aktualizaci normativních a rezortních předpisů.

Pro stažení osvědčení v PDF klikněte na obrázek.